• Duelighedsbevis som SmartLearning – online undervisning, når du har tid i hverdagen.

 • Priser – kr. 2295.

 • Prisgaranti – Vi stræber efter altid at være billigst på Bornholm! Derfor prismatcher vi alle tilsvarende produkter på Bornholm i op til 14 dage efter købet af kurset..

 • Beståelsesgaranti – Beståelsesgarantien betyder, at skulle du – mod forventning – ikke bestå Duelighedsprøven første gang, så tilbyder vi dig et nyt kursus.

 • Engagerede og kompetente undervisere – alle vores instruktører har en professionel baggrund fra et privat rederi eller forsvaret – dette er er din sikkerhed for professionel undervisning.

 • Bøger og materialer – du får adgang til vores online kursusmateriale, når du tilmelder dig og du får udleveret undervisningsmateriale, når du er på tilstedeværelsesdelen, herunder kurslineal, stikpasser, søkort etc..

Vi har plads til 12 deltagere pr hold.

 1. Er I flere personer, der gerne vil tage kursus sammen og der ikke noget hold der passer jer, så kontakt os på 2524 8981 eller mail, så prøver vi at lave et hold i samarbejde med Jer.

Planlagte Duelighedskurser

Vi gennemfører kun kurset såfremt I er 3 deltagere.

Tilmeld dig

Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig efterfølgende og aftaler en dato for gennemførsel af kurset.

Der skal være minimum 6. deltagere for oprettelse at et Duelighedskursus.

  Jeg har speedbådscertifikat
  NejJa

  Hvordan opnår man et Duelighedsbevis?

  Har du et fritidsfartøj, eller tænker du på at købe et? Så er det en god ide at tage en duelighedsprøve. Den klæder dig på til at sejle forsvarligt og giver dig viden om, hvordan du varetager sikkerheden til søs om bord på dit fritidsfartøj.

  Duelighedskurset er den teoretiske del.

  Duelighedsprøven er opdelt i en teoretisk- og en praktisk delprøve, med vores SmartLearning uddannelsesprogram, får du et kursusdesign, hvor du, når du har tid, kan gennemgå hele den teoretiske del hjemme på din pc, tablet etc.

  Du kommer igennem hele pensum til prøvekravene fra Danish Yacht Union, ved hjælp af små lektioner med tilhørende læringsfilm og quizzer/test, så du kan se om har forstået indholdet i lektionen.

  Duelighedskurset er den praktiske del.

  Den praktiske delprøve kan du tage enten i en speedbåd eller sejlbåd. Hvis du ikke har speedbådscertifikat eller en bestået sejladsprøve i sejlbåd, skal du gennemføre dette, før der udstedes et fuldt Duelighedsbevis. Du kan dog sagtens gennemføre vores duelighedskursus, inden du tager en praktisk delprøve. Der er ingen tidskrav i forhold til, hvor lang eller kort tid, der må eller skal gå mellem din teoretiske- og praktiske delprøve.

  Speedbådscertifikatet tæller som den praktiske delprøve, og duelighedskurset som den teoretiske delprøve, og samlet set giver dette dig et >>DUELIGHEDSBEVIS<<.

  Hvis du vælger at ville tage den praktiske delprøve i sejlbåd og generelt lære at sejle med sejl, så anbefaler vi, at du finder en udbyder, som har specialiseret sig i kurser inden for sejl.

  For at du kan deltage i et duelighedskursus skal du være fyldt 16 år.

  Duelighedskursus som SmartLearning – online undervisning, når du har tid i hverdagen

  Watersport Bornholm tilbyder duelighedskurset til kr. 2295.

  Tager du en duelighedskursus hos os, får du klar besked om sikkerhed til søs. Du får samtidig de nødvendige basiskompetencer, der betyder, at du forsvarligt kan manøvrere de fleste fritidsfartøjer.

  Todelt undervisning

  Undervisningen er opdelt i online undervisning, som du arbejder med hjemmefra og en tilstedeværelsesdag, hvor vi finpudser vi dine indlærte færdigheder og laver små øvelser med fysiske søkort og tilhørende redskaber – på dagen vil der ligeledes være mulighed for, at få afklaret evt. tvivlsspørgsmål. til pensum.

  Pensum til den teoretiske del

  • Søvejsregler
  • Navigation
  • Søsikkerhed
  • Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer
  • Beskyttelse af havmiljøet

  Vi stiller undervisningsmaterialer til rådighed i forhold til tilstedeværelsesdagen og du skal derfor ikke investere i søkort, stikpasser, kurslineal, bøger etc..

  Du skal ud over prisen betale et prøvegebyr til censor på kr. 500,- i forbindelse med aflæggelse af Duelighedsprøven.

  Duelighedsprøven

  Indholdet i Duelighedsprøven er fastlagt af Danish Yacht Union.

  Der vil være en godkendt censor fra Danish Yacht Union tilstede, som bedømmer dig under duelighedsprøven. Selve teoriprøven vil bestå af en skriftlig-, og mundtlige prøve, som omfatter:

  • Søvejsregler
  • Terrestrisk navigation
  • Søsikkerhed
  • Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer
  • Beskyttelse af havmiljøet

   

  Beståelsesgaranti

  Hos Watersport Bornholm har vi tillid til vores online undervisningsmateriale og SmartLearning undervisningsform. Vi er sikre på, at du med vores materiale kan bestå duelighedsprøven.

  Derfor har vi beståelsesgaranti i forbindelse med duelighedsprøven. Det betyder for dig, at skulle du mod forventning dumpe til duelighedsprøven første gang, så tilbyder vi dig et nyt kursus,kvit og frit! Vores beståelsesgaranti er ment, som en ekstra tryghed. Beståelsesgarantien er en konsekvens af, at vi kender kvalitet af vores undervisningsmateriale, vores instruktører etc.

  Betaling

  Vi modtager følgende betalingsformer: MobilePay, kontantafregning eller kontooverførsel.

  Vi gør opmærksom på, at aftalen betragtes som bindende ved modtagelse af vores bekræftelsesmail – hvis du alligevel skulle blive forhindret i at deltage, så bedes du senest 72 timer inden kursus start kontakte os for ændring af dato, sker dette ikke vil du blive opkrævet det fulde beløb.